Úvod


Kvalita životného prostredia je daná prírodnými podmienkami lokality, kde človek žije a umelým životným prostredím, ktoré tu človek vytvoril (bývanie, výroba, doprava atď.) Pôsobivé zvuky prírody v počiatkoch existencie človeka sú dnes doménou prírodných rezervácií a neobývaných končín planéty. Civilizácia rýchlo napreduje a nové technológie sa podpisujú na zmene zvuku na nepríjemný, obťažujúci a rušivý hluk. Lekár Róbert Koch prehlásil: „Príde čas, keď človek bude pokladať hluk za nebezpečného nepriateľa svojho zdravia. Preto bude musieť proti nemu bojovať tak intenzívne, ako kedysi proti cholere a moru.“ 

AKUSON s.r.o. poskytuje  komplexné služby v oblasti akustiky, merania hluku, projektovaní hlukových štúdií a zabezpečovaním technicko-preventívnych opatrení na znižovanie hlučnosti. Náš odborný tím pozostáva z viacerých špecifických profesií ako :  akustik, hygienik, ergonóm,  elektroakustik, technik, projektant a  architekt. Spoločnosť AKUSON s.r.o je akreditované skúšobné laboratórium ktorému udelila Slovenská národná akreditačná služba osvedčenie o akreditácií. Našimi doplnkovými službami sú merania fyzickej záťaže.