O nás

Príbeh spoločnosti AKUSON začína jej založením, v roku 2013. Naša súčasná podoba sa však pomaličky buduje až o niekoľko rokov neskôr a to vplyvom výrazných personálnych zmien vo vnútri podniku.

Prečo to robíme?

Pretože aktívne bojovať proti hluku a pomáhať ľuďom vytvárať zdravé akustické prostredie, v ktorom sa cítia dobre, je naším poslaním. Pretože sme zanietení pre vzdelávanie a progres, preto práca, ktorú robíme teraz, je lepšia než práca, ktorú sme robili pred pol rokom a práca, ktorú budeme robiť v budúcnosti, bude lepšia ako tá, ktorú robíme dnes.

Ako to robíme?

Vždy radi spolupracujeme s klientmi, ktorí veria v naše hodnoty a s ktorými môžeme bok po boku dosahovať spoločné ciele v podobe vytvárania zdravšieho prostredia pre život ľudí. Nemáme záujem sedieť na opačnej strane stola. Pri jednaniach si ceníme slušný prístup a zodpovednosť.

Čo robíme?

Venujeme sa problematike akustiky a merania hluku. Zabezpečujeme všetky druhy merania v pracovnom a životnom prostredí vrátane merania vzduchovej nepriezvučnosti. Vypracovávame hlukové štúdie pre všetky stupne projektovej dokumentácie a navrhujeme čo najefektívnejšie technické opatrenia. V prípade stáleho dohľadu vieme zabezpečiť kontinuálny monitoring hluku.

Viac v sekcii služby.

Naše hodnoty

+ ochrana pracovného a životného prostredia
+ neustále vzdelávanie
+ efektívne riešenia
+ úprimnosť a korektnosť

Svojou činnosťou chceme trvalo prispievať k ochrane pracovného a životného prostredia a na tejto ceste sa konštantne učiť a rásť. Našou víziou je riešiť každý problém efektívne a udržiavať si také vzťahy s klientmi, odberateľmi, odbornou verejnosťou, ale i celou spoločnosťou, ktoré sú založené na báze úprimnosti a korektnosti.

Osvedčenia

AKUSON je akreditované skúšobné laboratórium, ktorému udelila Slovenská národná akreditačná služba osvedčenie o akreditácii. Merania sú vykonávané odborne spôsobilými osobami – držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti na meranie hluku, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR.

Príslušné osvedčenia a certifikáty nájdete tu.

Máte otázky? Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.
Kontaktovať