Referencie

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Nahliadnite preto do spôsobu, akým pracujeme. Pripravili sme si pre vás výber fotografií z realizovaných projektov a meraní.

Klienti

Počas 6 ročného pôsobenia na trhu sme spolupracovali s mnohými menšími, strednými aj väčšími spoločnosťami. Toto sú naši spokojní klienti.

Softvérové vybavenie

Pre merania hluku využívame prístroje od renomovaného dánskeho výrobcu Brüel & Kjær. Modelovanie hlukových máp a integráciu geografických údajov do modelov realizujeme v programoch IMMI, CadnaA, ESRI ArcGIS a FME.