Referencie

Počas 8 ročného pôsobenia na trhu sme spolupracovali s mnohými menšími, strednými aj väčšími spoločnosťami. Toto sú naši spokojní klienti.

Projekty a merania

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Nahliadnite preto do spôsobu, akým pracujeme. Pripravili sme si pre vás výber fotografií z realizovaných projektov a meraní.

Technické vybavenie

Na meranie, monitoring a predikciu hluku využívame špičkové meracie prístroje od dánskeho výrobcu Brüel & Kjær. Modelovanie hlukových máp realizujeme v programe Predictor-LimA, najvýkonnejšom softvéri svojho druhu na trhu. Meracie prístroje a softvéry spĺňajú požiadavky na kvalitu v súlade ISO noriem.