Lokalizácia a vizualizácia zdrojov zvuku

Máte problém určiť slabé prenosové miesta, z ktorých sa hluk šíri a prestupuje do priestoru? Prevádzkujete veľké množstvo zdrojov hluku a potrebujete rýchlo a efektívne identifikovať tie dominantné? Ak ste projektant, technológ, investor alebo prevádzkovateľ zdrojov hluku, je možné, že ste sa s popísanými problémami vo svojej praxi už stretli. Riešenie predstavuje práve služba lokalizácie a vizualizácie zdrojov hluku pomocou akustickej kamery a intenzitnej sondy.

Lokalizácia zdrojov hluku z dopravy

Identifikácia dominantných zdrojov hluku pomocou akustickej kamery

Modulárnym a flexibilným nástrojom na lokalizáciu, vizualizáciu a analýzu zdrojov hluku z dopravných prostriedkov alebo priemyselných areálov je akustická kamera.

Prostredníctvom vizualizácie jednotlivých zdrojov zvuku dokážeme účinne a rýchlo identifikovať dominantné zdroje hluku a následne navrhnúť efektívne technické opatrenia na znižovanie hlukovej záťaže. Pomocou akustickej kamery tiež dokážeme poukázať na súvislosť medzi počutím a „videním“ hluku.

Pri akustickom filme možno pomocou špecializovaného softvéru dodatočne animovať obraz a vytvoriť frekvenčné spektrum posudzovaných miest.

Lokalizácia zdrojov hluku z dopravy

Zisťovanie akustického výkonu zariadení pomocou intenzitnej sondy

Výrobcovia strojov a technických zariadení (ako napr. vzduchotechník) deklarujú hladiny akustického výkonu svojich zariadení v ideálnych laboratórnych podmienkach. Po nainštalovaní zriadenia v teréne sa však tieto hodnoty môžu do istej miery líšiť.

Pomocou intenzitnej sondy dokážeme nielen stanoviť presné hodnoty akustických parametrov technických zariadení, ale pomocou 3D hlukových modelov aj vizualizovať a identifikovať možné kritické miesta, ktoré si vyžadujú zásah.

Navyše, zadaním týchto terénnych hodnôt do výpočtov vieme garantovať absolútnu presnosť a spoľahlivosť hlukových štúdií a následne navrhnúť efektívne technické opatrenia na zníženie hlučnosti.

Ako pracujeme?

Pozrite si výber fotografií z nami realizovaných projektov dlhodobého monitorovania hluku a zistite viac o spôsobe akým pracujeme.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať