Lokalizácia a vizualizácia zdrojov zvuku

Modulárnym a flexibilným nástrojom na lokalizáciu, vizualizáciu a analýzu zdrojov hluku je akustická kamera. Prostredníctvom vizualizácie jednotlivých zdrojov zvuku dokážeme účinne a rýchlo identifikovať dominantné zdroje zvuku a následne navrhnúť efektívne technické opatrenia na znižovanie hlukovej záťaže. Pomocou akustickej kamery tiež dokážeme ukázať súvislosť medzi počutím a „vi­dením“ hluku. Pri akustickom fil­me možno pomocou špecializovaného softvéru dodatočne animo­vať obraz a vytvoriť frekvenčné spektrum posudzovaných miest.

Ponúkame vám

Meranie a mapovanie hluku z dopravných prostriedkov a priemyselných areálov, meranie a vizualizáciu hluku zo strojov a technologických zariadení.

Merania slúžia pre

  • projektantov
  • technológov
  • investorov
  • prevádzkovateľov zdrojov zvuku
Výstupom je vizuálne vyhodnotenie meraní a analýza hluku s potrebnými návrhmi protihlukových opatrení.
Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať