Služby

Naše portfólio služieb zahŕňa predovšetkým meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, projektovanie hlukových štúdií spolu s návrhom protihlukových opatrení a dlhodobý monitoring hluku. Doplnkovými službami sú meranie vzduchovej nepriezvučnosti a lokalizácia/vizualizácia zdrojov hluku. Vyberte si z našej ponuky typ služby, ktorý potrebujete.

Meranie hluku

+Meranie hluku v životnom prostredí
+Meranie hluku v pracovnom prostredí

Vykonávame akreditované merania hluku z pozemnej a železničnej dopravy, technických zariadení a priemyselných areálov. Na pracovisku posudzujeme hladiny hluku, ktorému sú vystavení vaši zamestnanci počas výkonu svojich činností.

Hlukové štúdie

Zisťujeme údaje o existujúcej hlukovej situácii a pomocou hlukových máp prognózujeme budúce akustické situácie. Pomáhame vám tak zabezpečiť podklady pre územné rozhodnutia, stavebné povolenia a EIA.

  • Posudzujeme: zdroje hluku z priemyselnej činnosti, záťaž z dopravy a vplyv hluku na plánovanú výstavbu.

Monitorovanie hluku

Pomocou špecializovaných systémov dlhodobo meriame a kontrolujeme úrovne hladín hluku. Merania vykonávame v reálnom čase a s online prístupom k dátam.

  • Monitorujeme: hluk z priemyselnej činnosti a dopravy, hluk z letísk, festivalov, mestských aglomerácií a i.

Návrh technických opatrení

Navrhujeme protihlukové bariéry a iné účinné technické opatrenia na znižovanie hluku.

  • Služba je vhodná pre: prevádzkovateľov zdrojov hluku a investorov, ktorí stavajú alebo rekonštruujú v prostredí nadmerne zaťaženom hlukom.

Meranie vzduchovej nepriezvučnosti

Meraním hodnotíme vzduchovú nepriezvučnosť, teda schopnosť priečok zabrániť hluku preniknúť medzi bytmi alebo susednými priestormi.

  • Merania slúžia pre projektantov, architektov, sťažovateľov, a i.

Lokalizácia a vizualizácia zdrojov hluku

Meraniami rýchlo a účinne identifikujeme dominantné zdroje zvuku a odhaľujeme možné kritické miesta.

  • Merania sú vhodné pre: mapovanie hluku z areálov s mnohými zdrojmi, zisťovanie presných parametrov akustického výkonu zariadení.
Nenašli ste čo ste hľadali? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám poradíme.
Kontaktovať