Meranie vzduchovej nepriezvučnosti

Vzduchová nepriezvučnosť stavebnej konštrukcie je schopnosť deliacej konštrukcie prenášať akustický signál z miesta zdroja do chránenej miestnosti v zoslabenej miere. Inými slovami, jedná sa o schopnosť deliacej priečky zabrániť hluku prenikajúcemu zo susediaceho priestoru alebo bytu. Optimálny komfort bývania musí byť zabezpečený aj z pohľadu akustických parametrov. Preto je nevyhnutné dbať na potrebné zvukovo-izolačné vlastnosti deliacich konštrukcií stien, stropu a obvodových plášťov budov.

Meranie vzduchovej nepriezvučnosti konštrukcie steny medzi dvoma bytmi

Je zvuková izolácia vašej steny, stropu alebo priečky dostatočná?

V prípade podozrenia na nevyhovujúcu konštrukciu budovy z hľadiska akustiky alebo potreby doložiť potrebné merania ku kolaudačnému rozhodnutiu, zabezpečujeme pre vás merania vzduchovej nepriezvučnosti stien, stropu alebo priečok medzi dvoma priestormi.

Merania sú vhodné pre sťažovateľov, projektantov, architektov alebo developerov. Výstupom merania je protokol o vzduchovej nepriezvučnosti, ktorý je vypracovaný v súlade príslušných platných technických noriem.

Ako pracujeme?

Pozrite si výber fotografií z nami realizovaných meraní vzduchovej nepriezvučnosti a zistite viac o spôsobe akým pracujeme.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať