Monitorovanie hluku

Prevádzkovanie rôznych zdrojov hluku so sebou prináša isté povinnosti. Jednou zo základných požiadaviek je meranie záťaže na životné prostredie. Dlhodobé monitorovanie hluku umožňuje efektívne sledovať úrovne hladín hluku a prináša možnosť vyhnúť sa prevádzkovým obmedzeniam napríklad zo strany príslušných kontrolných orgánov. Monitorovanie hlukovej záťaže umožňuje použiť namerané dáta na zvýšenie efektivity a produktivity prevádzky a popri tom budovať pozitívne vzťahy a názory blízkej komunity ľudí, ale i celej spoločnosti.

Výhody

Monitorovanie dopadu hluku na životné prostredie vám poskytuje prínos vo sfére efektívnosti a produktivity práce. Kontinuálnym meraním hluku môžete:

- dokázať, že vaša činnosť funguje v súlade s predpismi,
- identifikovať a kapitalizovať úsporu nákladov,
- predvídať zmeny a vedieť na ne promptne reagovať,
- znížiť negatívny dopad zo strany sťažovateľov,
- navrhovať efektívne opatrenia na znižovanie hluku.

Ponúkame vám

Dlhodobé monitorovanie hluku z priemyselnej činnosti, z dopravných komunikácií a dopravných uzlov, zo železničnej dopravy, z letísk, z hudobného a zábavného priemyslu, napr. z festivalov a dlhodobé monitorovanie hluku z mestských aglomerácií (hlučných a tichých oblastí).

Monitorovanie hluku slúži pre

  • prevádzkovateľov priemyselných podnikov
  • investorov
  • stavebné spoločnosti
  • prevádzkovateľov ciest, železníc a letísk

Výstupom monitorovania hluku je

- zabezpečenie online prístupu k monitorovacej stanici (možnosť prezerania údajov v reálnom čase),
- integrované sledovanie meteorologických podmienok,
- vypracovanie pravidelných reportov na týždennej, mesačnej a ročnej báze vo forme tabuliek a grafov.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať