Monitorovanie hluku

Činnosti spojené s prevádzkovaním ciest, železníc, letísk, priemyselných areálov, výrobných závodov, ale aj práce vyplývajúce zo stavebnej činnosti so sebou neraz prinášajú zvýšenú hlučnosť. Tá môže negatívne ovplyvniť miestne obyvateľstvo. Ani jedna z menovaných aktivít však nedokáže fungovať efektívne bez vytvárania hluku. Ako sa teda vyhnúť obmedzeniam zo strany úradov, úspešne manažovať svoj dopad na životné prostredie a popritom zabezpečiť plynulý chod a rozvoj podnikania?

Zobrazenie monitorovaných miest na prehľadnej interaktívnej mape

Inovatívne riešenie na kontinuálny dohľad nad hlukom

Monitoring hluku je moderné riešenie, vďaka ktorému dokážete mať vaše hladiny hluku pod neustálou kontrolou a to aj počas dlhodobých časových období (mesiace a roky). Viete si byť teda 100 % istí, že vaša činnosť funguje v súlade s hygienickými limitmi. V prípade možných prekročení identifikujeme hlukové udalosti, ktoré ich spôsobili, na základe čoho môžete prijať vhodné opatrenia.

Dlhodobým monitorovaním hluku teda získavate nielen výhodu, vďaka ktorej sa vyhnete prevádzkovým obmedzeniam, ale zároveň aj budujete pozitívne vzťahy a názory blízkych komunít.

Služba je ideálnym riešením pre prevádzkovateľov priemyselných podnikov, stavebné spoločnosti, ale aj investorov či prevádzkovateľov ciest, železníc a letísk.

Pravidelná údržba monitorovacej stanice

Prečo využiť benefity dlhodobého monitorovania hluku?

Monitorovanie dopadu hluku na životné prostredie vám poskytuje prínos vo sfére efektívnosti a produktivity práce. Kontinuálnym meraním hluku môžete:

  • pochopiť váš vplyv na životné prostredie,
  • znížiť negatívny dopad zo strany sťažovateľov,
  • uniknúť neželaným obmedzeniam zo strany úradov,
  • získať istotu a dokázať, že neprekračujete najvyššie prípustné hodnoty hluku,
  • získať kvalitné podklady na vypracovanie hlukových štúdií,
  • optimalizovať operácie a prijať včasné a efektívne opatrenia na znižovanie hluku,
  • analýzou trendov odpovedať na otázku, či sa hladiny hluku časom znižujú,
  • identifikovať a kapitalizovať úsporu nákladov,
  • budovať pozitívne vzťahy s okolím a blízkymi komunitami.
Zobrazenie monitorovaných miest na prehľadnej interaktívnej mape

Meranie decibelov v reálnom čase s online prístupom k dátam

Monitorovanie hluku vykonávame pomocou špecializovaných autonómnych systémov určených na dlhodobé merania (obdobie 1 roka a viac). Všetky merané parametre sú zaznamenávané v reálnom čase a streamované na web.

Online prístup k dátam je k dispozícii vo webovej aplikácii po prihlásení a to z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet. Je možné sledovať aktuálne hodnoty na mape alebo si prezrieť historické dáta. Systém disponuje taktiež šikovnými funkciami – e-mailovými notifikáciami a zvukovými nahrávkami spúšťajúcimi sa v prípade prekračovania stanovených limitov.

Služba je vhodná pre monitorovanie hluku z priemyselnej činnosti, z dopravných komunikácií a uzlov, zo železničnej dopravy a letísk, z hudobného a zábavného priemyslu (napr. z festivalov) a z mestských aglomerácií.

Pravidelná údržba monitorovacej stanice

Spoľahlivý a bezpečný monitorovací systém

Záleží nám na tom, aby bolo monitorovanie hluku naozaj spoľahlivé a bezpečné. Na merania používame výhradne prístroje a materiály odolné voči vonkajším vplyvom. Dáta z dlhodobých meraní ukladáme na bezpečný server a chránime ich pred únikom informácií. Pravidelne vykonávame servisné práce monitorovacích staníc a v prípade výpadku garantujeme včasné odstránenie problémov.

Nakoľko šírenie zvuku ovplyvňuje do veľkej miery aj počasie, súčasťou služby je tiež meranie poveternostných podmienok a v prípade zložitejších požiadaviek stanovenie teplotných inverzií.

Merania vykonávame na základe všeobecne platných právnych predpisov a technických noriem. Okrem online prístupu k monitorovacím staniciam je výstupom merania predovšetkým kvalitná dokumentácia – podrobné protokoly odovzdávané na mesačnej a ročnej báze.

Ako pracujeme?

Pozrite si výber fotografií z nami realizovaných projektov dlhodobého monitorovania hluku a zistite viac o spôsobe akým pracujeme.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať