Meranie vibrácií

Vystavenie zamestnancov mechanickému kmitaniu môže narúšať pohodlie pri práci, ich pracovnú výkonnosť a za istých okolností aj negatívne vplývať na ich bezpečnosť a zdravie. Hladina vibrácií pôsobiacich na človeka závisí najmä od spôsobu ich prenosu, fyzikálnych vlastností, času vystavenia a smeru, teda polohy ľudského tela.

Ponúkame vám

Merania vibrácií v životnom prostredí, merania expozície vibráciám v pracovnom prostredí prenášaným na ruky a celé telo, meranie vibrácií v budovách, technické merania.

Merania slúžia pre

  • prevádzkovateľov
  • majiteľov malých aj veľkých firiem
  • pracovné zdravotné služby
  • BOZP technikov
  • technológov

Výstupom je protokol o meraní vibrácií.
Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať